Next tip
Donate
Boxing
Bli en del av min resa mot OS i Paris
Donate

Goal

kr 25000

Collected

kr 0

Sponsors

0

Days left

0

Donate now

Select payment method

Story

[Read in english further down]

Mitt namn är Sara Svensson och jag utövar olympisk boxning. Sedan jag för första gången klev in på en boxningsklubb för 12 år sedan har jag varit helt uppslukad av denna fantastiska sport. Men min resa har inte varit utan utmaningar.

Under åren har jag kämpat mig till sex SM-guld och tre NM-guld. Jag har även haft äran att representera Sverige på två EM. Men mitt liv tog en annan vändning när jag 2021 fick den mest fantastiska gåvan i mitt liv - min son. Efter att ha fött min son ställde jag mig inför en ny utmaning. Skulle jag kunna göra comeback och fortsätta min satsning inom boxning? Självklart! Att bli mamma har aldrig varit ett hinder för mig tack vare andra inspirerande “boxingmamas” där ute, snarare en styrka som har lett mig till mitt sista tävlingsår.

Ett sista tävlingsår där jag nu, som en av sex uttagna boxare, äntligen har fått chansen att kvalificera mig till OS i Paris. Det är en möjlighet som jag drömt om ända sedan jag gick min första match 2012. Att få kämpa för min dröm och visa tillsammans med andra kvinnor att man kan fortsätta satsa på sin passion även efter att man blivit mamma är något som betyder enormt mycket för mig.

Tyvärr är boxning ingen sport jag kan leva på, och därför lägger jag ner mycket obetald tid på min träning och tävlande. Just därför vänder jag mig nu till er om hjälp. Alla former av stöd är välkomna, oavsett om det handlar om stora eller små bidrag. Kanske har du eller någon du känner ett företag som skulle vilja synas tillsammans med mig som kvinna i en mansdominerad idrott?

Att bli en del av min resa är inte bara en möjlighet att stötta en idrottare, det är också en chans att vara en del av något större. Genom att samarbeta skulle vi tillsammans kunna inspirera andra kvinnor att ta plats och bryta normer inom idrottsvärlden. Din hjälp kan bli en stark symbol för jämställdhet och framtidens kvinnliga idrottare.

Låt oss tillsammans visa världen att allt är möjligt när man vågar drömma stort och kämpa för sin passion. Varje bidrag litet som stort eller en delning på sociala medier från företag eller privatperson, spelar en avgörande roll i min resa mot OS. Tack på förhand för ditt stöd och för att du tror på mig och min dröm.

Tillsammans kan vi göra det omöjliga möjligt!

Vill du veta hur det går på min resa mot OS? Följ mig på mina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om min träning, mina upp-och nedgångar på vägen till framgång.

...

BECOME A PART OF MY JOURNEY TO THE OLYMPICS IN PARIS

My name is Sara Svensson and I compete in olympic boxing. Since I first stepped into a boxing club 12 years ago, I have been completely absorbed by this fantastic sport. But my journey has not been without challenges.

Over the years, I have fought my way to six gold medals at the national championship and three gold medals at the Nordic championship. I have also had the honor of representing Sweden in two European championships. But my life took a different turn when in 2021, I received the most amazing gift of my life - my son. After giving birth to my son, I faced a new challenge. Could I make a comeback and continue my pursuit in boxing? Of course! Becoming a mother has never been an obstacle for me, thanks to other inspiring "boxing mamas" out there, rather a strength that has led me to my final competitive year.

In this final competitive year, I am now one of six selected boxers who have finally been given the chance to qualify for the Olympics in Paris. It is an opportunity that I have dreamed of since I fought my first match in 2012. To fight for my dream and to show together with other women that one can continue to pursue their passion even after becoming a mother means a tremendous amount to me.

Unfortunately, boxing is not a sport I can live on, and I have devoted a lot of unpaid time to my training and competing. That's why I'm turning to you for help. All forms of support are welcome, whether they are large or small contributions. Perhaps you or someone you know has a company that would like to be seen alongside me as a woman in a male-dominated sport?

Becoming part of my journey is not just an opportunity to support an athlete; it is also a chance to be part of something bigger. By collaborating, we could inspire other women to take their place and break norms within the sports world. Your help could become a strong symbol for equality and the future of female athletes.

Together, let's show the world that anything is possible when you dare to dream big and fight for your passion. Every contribution, big or small, or a share on social media from companies or individuals, plays a crucial role in my journey towards the Olympics. Thank you in advance for your support and for believing in me and my dream.

Together, we can make the impossible possible!

Do you want to know how my journey towards the Olympics is going? Follow me on my social channels and stay updated on my training, my ups and downs on the road to success.


sara.svensson.5492
boxarsara

Share
0

Reward

Donate kr 5000 and get

Logotyp på träningskläder

Stötta med 5000 kr och få företagets logotyp synligt på mina träningskläder. Har ditt företag andra önskemål är detta något vi kan prata mer om.

Donate kr 5000

18 Sponsors

by Date

by Amount

by Popularity

Show all