Next tip
Donate
Dance
Deividas & Sandrine sin store dansedrøm
Donate

Forgot to support the fundraiser? Don't worry! Like in football, we enjoy overtime and let you donate after the fundraiser has ended.

Goal

kr 30000

Collected

kr 0

Sponsors

0

Days left

0

Donate now

Select payment method

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Back
Pay

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Back
Pay

Story

Diary

Deividas&sandrine 13 år.
English version under the Norwegian. Bilder og videoer er nederst på siden

Disse to unge idrettsutøverne har valgt Sportsdans som sin idrett, og de jobber hardt for å bli så gode som mulig.

Deividas og Sandrine danser alle 10 danser i Sportsdans-kategorien.Disse flotte ungdommene har danset siden de var 6 år.

5 danser i standard og 5 danser i latin.

I november ble de Norgesmestere i junior 1 Elite.

Nå har de rykket opp i junior 2 Elite som er fra 13- tom 15 år.

Siste konkurranse som var i starten på April fikk de en 1 plass i standard og 2 plass i latin .

De jobber nå målrettet mot NM i Stavanger i slutten av juni.

Deres store drøm er og kunne få muligheter til og reise mere ut av Norge for og kunne trene,være med på camper og konkurrere .

Sportsdans innebærer ikke bare at utøverne trener hardt for å nå sine mål.

Deividas og Sandrine trener mer enn 20 timer pr uke, noe som betyr 2-4 timer nesten hver dag. De trener til daglig ved NeRo Sportsdansere.Akershus.

I tillegg er de skole-elever i 8. klasse.

Sportsdans innebærer også mye reising og kostnader for å delta i konkurranser og på treninger i inn- og utland, privat timer, antrekk til begge stilarter (for trening og konkurranse), sko, sminke, hårprodukter m.m.

Vi håper med og lage denne siden og finne noen som har lyst og være med disse flotte danserne videre på dems danse reise.

Med denne siden ønsker vi å invitere dere alle til å støtte disse to flotte ungdommene som setter idretten sin over alt, slik at de kan nå sine mål !!

De trenger deg som kan støtte dem med alt fra en femtilapp eller mere, til deg/dere som kan gi de sponsoravtaler, slik at de kan satse videre mot å nå målene sine !!

Til sponsorer kan vi tilby reklame på våre sider på Instagram og Facebook, logo på klær, show/ oppvisninger ved ulike arrangementer, reklame på kjøretøy m.m.

Vil dere finne ut mere, kan du/dere følge de på Instagram: sandrine_b_b_

Deividas587

eller på Facebook: Deividas & sandrine.

Sandrine Brocken Bergskaug.

Deividas Sankalas

Du vil også hjelpe Deividas og Sandrine ved å dele denne statusen, slik at de når ut til så mange som mulig.

Tusen takk for du leste denne statusen !!

Og tusen takk til hver og en av dere som støtter disse flotte danserne !!

Deividas & Sandrine 13 years

These two young aspiring athletes have chosen sports dance as their sport, and they work very hard and consistent to be the best they can possibly be

Deividas and Sandrine dance all 10 dances in the Sports Dance category.
5 dances in standard and 5 dances in Latin.
In November they became Norwegian champions in junior 1 Elite.
Now they have moved to junior 2 Elite, which is from 13 to 15 years.
The last competition that was in early April they got a 1 place in standard and a 2 place in Latin.

They are now looking forward to the Norwegian championship in Stavanger in late June.

Their ultimate dream is to be able to travel the world while training with the best and participate in competitions.

Being serious about sports dance not only mean that the two young aspiring athletes train hard to reach their goals, sportdance has become a lifestyle, and they train more than 20 hours per week, which means 2-4 hours almost every day. Including private lessons. They train daily at NeRo Sports Dancers in Akershus.
In addition, they are school pupils in the 8th grade.

Sports dance also involves a lot of traveling and costs for participating in competitions and for trainings both at home and abroad, private hours, attire for both styles (for training and competition), shoes, makeup, hair products etc.

We hope with this page to find someone who wants to be with these aspiring sport dancers on their dance journey.

We would like to invite you all to support Deividas and Sandrine, who put their sport over everything for them to reach their goals

They need you who can support them with anything from a five or more to you / those who can give them sponsorships, so they can move on to achieving their goals.

For sponsors, we can offer advertising on our pages on Instagram and Facebook, logo on clothes and shows at various events, advertising on vehicles etc.
If you want to find out more, you can follow them on Instagram: sandrine_b_b_
Deividas587 or on Facebook: Deividas & Sandrine. Sandrine Brocken Bergskaug and Deividas Sankalas

You will also help Deividas and Sandrine by sharing this status so that they reach out to as many people as possible.

Thank you so very much for reading this status!
And thank you so much to every one of you who support these two dancers


deividas-sandrine-362291411234149/
sandrine_b_b_

Share
25

10 Sponsors

by Date

by Amount

by Popularity

Show all